Hartfullness

een levenshouding die je verrijkt. Een “state of being” voor jouw geluk.

 

In de tijd van Corona hebben veel mensen ervaren wat nu echt belangrijk is in hun leven om gelukkig te kunnen zijn.

Hartfullness is voor mij het herinneren/herontdekken van dat wat ik van nature reeds heb meegekregen. Als kind ben je puur, onbevangen en heb je een sterke wil om te groeien en de wereld te ontdekken.
Ik verwonder me over mijn ontdekkingen, ervaringen…ik ontdek de schoonheid in mezelf, de ander en de omgeving. Hoe meer ik bewust kan blijven ontdekken, hoe meer ik geniet en het gevoel van gelukkig zijn ervaar.
Ik heb gemerkt dat alle omstandigheden buiten mezelf, die mij bewust en onbewust beïnvloeden, niet echt helpen om echte verbinding en geluk te ervaren.

Ik heb zowel in rijkdom als in armoede geleefd, financieel en emotioneel. Ik heb zowel voor– als tegenspoed ervaren in mijn leven. In de donkerste periode van mijn leven ontdekte ik echter wat ik echt nodig had om me gelukkig te voelen en dat dit steeds minder zat in zaken als materie, carrière, etc. Ik ontdekte steeds meer dat in alles schoonheid te ontdekken valt. Dit vraagt om waarnemen op een niveau dat ik vanuit mijn kind zijn herken: kijken, luisteren, voelen op een manier als een eerste kennismaking. Hierdoor ontstaat de ruimte om oordeelloos waar te nemen en wat er dan gebeurt is "magic"… verwondering.

 

Dit gevoel van verwondering maakt me blij, vervult mij, geef me sensaties van binnen die verder gaan dan denken. Ik voel mijn lichaam, ik ervaar mijn emotie. Ik beleef wat er echt is in mij. Ik ervaar ook steeds meer van binnenuit wat ik echt nodig heb in het moment. Deze bewustwording van “welke behoefte heb ik in dit moment?” is zo verrijkend, daar ik dan echt bewuster kan gaan kiezen welke activiteit of handeling ik kan gaan doen om mijn behoefte te vervullen. Hoe meer ik ontdek wat ik kan gaan doen en ik mijn spectrum/pallet uitbreid met mogelijkheden, hoe meer ik steeds kan kiezen en dan wordt het steeds gemakkelijker om mijn behoeften te vervullen.

 

Ik merk dat de omstandigheden als armoede, ontslag, relatiebreuk, corona en andere ziekten, steeds minder invloed hebben op wie ik in essentie ben en wat ik in essentie in het moment nodig heb om mij goed te voelen… Ik heb ervaren dat je deze “state of being”, die ik hartfullness noem, eigen kunt maken.
Deze basishouding van hartfullness, hoe je in het leven staat en hoe je om kan gaan met de plussen en minnen van het leven, helpt mij enorm om in mijn kracht te zijn en te blijven.


Met "eigen maken" bedoel ik vanuit zelfontdekking en zelfervaring en vanuit de daaruit opgedane kennis en inzichten vervolgstappen in je ontwikkeling maken.
Ik geloof dat als wij als mens deze basishouding eigen kunnen maken en anderen kunnen uitnodigen/inspireren dit eigen te maken, we gezamenlijk onze bijdrage aan een wereld met nog meer schoonheid zullen leveren. Door meer schoonheid in onszelf, de ander en de omgeving te ervaren, zullen we schoonheid hernieuwd beleven. We zullen schoonheid ervaren als iets heel kostbaars wat je van binnenuit, vanuit je ziel goed wilt onderhouden. Je zult met meer bezieling en dus met meer respect omgaan met jezelf, de ander en je omgeving.

 

Hartfullness =  leven vanuit wie je van nature bent, leven vanuit je hart ; herontdekken van thuisgevoel, verrijking en verdieping van je leven, schoonheid in leven en werk.

Van Mindfulness naar HARTfullness…

Met beide benen op de grond/down to earth.
Leven met aandacht.
Leven en werken vanuit je innerlijke drijfveren.
Leven vanuit je eigenheid, passie en talenten.
Leven in vrijheid.
Leven en werken met plezier.
Leven vanuit de BESTE versie van JEZELF.

 

Ik heb als doel te zijn wie ik van nature ben en anderen te inspireren te zijn wie ze van nature zijn! Dan kun je vrijheid, geluk en rijkdom ervaren!
Dan kun je natuurlijk leider zijn en anderen inspireren tot natuurlijk leiderschap.

Waarom?

Ik geloof dat de wereld een betere plek kan worden wanneer je pure schoonheid ontdekt in alles (zowel het licht als het donker).

Leren leven in vrede met jezelf, de ander en je omgeving en zo een bijdrage geven aan de wereldvrede.

Hoe?

Ik wil je niet overtuigen. Ik wil je "raken", bewust laten worden door eigen ervaringen en geef daarvoor passend gereedschap. Als je een ervaring of idee kunt toepassen in de praktijk en je daarmee een goed gevoel en goede energie creëert, dan raak je ook mij en anderen. Een reden om meer van elkaar te ontdekken.
Ik werk samen met andere professionals die elk hun unieke talenten inzetten om jou te verrijken.

Sociaal kapitaal

We leven in een wereld waarin grenzen vervagen, waarin verbindingen leggen met mensen steeds gemakkelijker is. We zijn "wereldburgers".
Sociaal kapitaal is voor de één het aantal mensen dat je in je netwerk hebt, en voor de ander de kwaliteit van verbinding die je met mensen hebt. Succes is voor mij de kwaliteit van je relaties met jezelf, de ander en je omgeving. 

Je ziet de groei van snelle technologische ontwikkelingen op social media en AI.
Je ziet dat mensen samen willen werken aan het leveren van een grotere bijdrage aan People, Planet en Prosperity. Leven vanuit je hart brengt mensen bijeen.


Mensen met vergelijkbare missie/droom vinden elkaar en komen samen in beweging, realiseren gezamenlijke doelen, creëren transformatie. Hun twinkeling inspireert anderen en trekt mensen aan... 

Economisch kapitaal is gekoppeld aan geld en dus gemakkelijker meetbaar dan sociaal kapitaal, maar sociaal kapitaal kan een "onbetaalbare" rijkdom zijn!

Mijn rol

Mijn rol: spreker, trainer, coach, facilitator, procesbegeleider, hartfullnessinspirator.
Schrijver van “Netwerken vanuit je hart”
Bedenker van 2 modellen:
H.A.R.T model: verbinding maken met jezelf en de ander.
Golden workfundament : hoe de baan/ klant te vinden die bij jou past en hoe jouw netwerk hiervoor gaat bijdragen.

Ik haal jouw unieke kracht naar boven, ik richt mij op eigenheid, passie en talenten.

Ik werk zelfstandig en met samenwerkpartners.

Hoe?

Durf te voelen en te luisteren naar je hart!
Alle antwoorden zitten al in je. Je hoeft er enkel naar te luisteren!
Stuur gerust een mail of bel als je wilt sparren.
E:rudy@hartfullness.com of via onderstaand link naar het contactformulier
T: 0644670573